Bepaal of jouw innovatieproject in aanmerking komt voor subsidie

“Ik ben bezig met een innovatie. Kan ik daar subsidie voor krijgen?” Deze vraag staat centraal in mijn werk als subsidieconsultant. Ik krijg hem dan ook vaak te horen. Als ik informeer naar wat de innovatie inhoudt lopen de antwoorden uiteen van het plaatsen van een warmtepomp, tot onderhoud aan windmolens, het ontwikkelen van paardrijsensoren, het programmeren van online games en het implementeren van fotonica technologie. Klinkt allemaal innovatief. Maar hoe bepaal je of het subsidiabel is?

 

# 1 RISICO’S: MEER DAN REGULIERE BEDRIJFSVOERING

Als je je hoofd boven het maaiveld durft uit te steken, kan je de vruchten ervan plukken. Ik bedoel hiermee dat reguliere bedrijfsinvesteringen niet subsidiabel zijn. Elk bedrijf heeft af en toe nieuw inventaris nodig, verkoopt diensten of producten en neemt personeel aan (m.u.v. eenpitters natuurlijk).

Risicovolle investeringen daarentegen kunnen wel subsidiabel zijn. Stel dat je een disruptief idee hebt voor de gezondheidszorg. Jij wil dat topidee realiseren, maar je weet nog niet of het technisch haalbaar is. Of een klant vraagt je om een innovatieve windturbine te ontwikkelen en jij wil je tanden er graag inzetten. Maar de ontwikkelkosten zijn zo hoog dat het project onbetaalbaar wordt… En dat terwijl je verwacht er veel business uit te kunnen genereren.

De overheid stimuleert bedrijven die risicovolle projecten durven op te pakken. Zo kunnen bedrijven nieuwe kennis en ervaring opdoen en groeien. Daar hebben zowel het bedrijf, als de medewerkers en de overheid baat bij.

Gaat jouw innovatie verder dan reguliere bedrijfsvoering? Keep on reading.

 

# 2 VALUE: WAAROM GAAT JUIST JOUW PROJECT HET MAKEN?

Een idee mag nog zo magisch klinken, als het geen concrete meerwaarde bevat levert het niks op. Denk aan een papieren fiets die sterk genoeg is om 10 man te vervoeren, maar als het regent in papier-maché transformeert. Daar zit niemand op te wachten. Een handige tool voor een dagelijks probleem wordt veel beter ontvangen. En begrijp me niet verkeerd: elk voordeel heeft zijn nadeel, dus er blijft altijd ruimte voor verbetering en dat is oké.

Ook het wiel 10 keer uitvinden, is zonde van jouw energie. Ga er vanuit dat anderen ook al met jouw probleem geworsteld hebben en naar een oplossing hebben gezocht. Voer een concurrentieonderzoek uit om te verifiëren dat jouw innovatie voordelen heeft ten opzichte van vergelijkbare producten/diensten. ‘Jouw onderscheidende vermogen is essentieel om te kunnen slagen’ aldus de subsidieverstrekker.

Kortom: breng helder in kaart wat de meerwaarde is van jouw unieke innovatie.

 

# 3 PREPARE: FORMULEER SPECIFIEKE ZOEKTERMEN

Om jouw zoektocht zo efficiënt en effectief mogelijk te maken heb je zoekwoorden nodig. Ten eerste kan je bepalen op welke topsectoren jouw innovatie aansluit. Topsectoren zijn als het ware de innovatiegebieden die de Nederlandse overheid wil bevorderen. Er bestaan er 9 topsectoren:

 1. Agri & Food
 2. Chemie
 3. Creatieve Industrie
 4. Energie
 5. HighTech Systemen & Materialen
 6. Logistiek
 7. Life Sciences & Health
 8. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 9. Water & Maritiem

Per topsector kan je een indruk opdoen van welke thema’s gestimuleerd worden én relevante zoekwoorden formuleren. Ter illustratie: men neme de ontwikkeling van een drone die in kassen ziekten op tomatenplanten kan detecteren. Deze innovatie sluit aan op het thema Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (8), maar ook op HighTech Systemen en Materialen (5). Plus, je kan nog een link met Agri & Food (1) maken. Relevante zoekwoorden zijn onder meer sensing technologie, precisielandbouw, inspectie, gewasmonitoring en ga zo maar door.

Wees niet te bang om subsidies te missen door nauwe zoektermen. Je kan je scope altijd weer verbreden.

 

# 4 DOELGROEP: IN WELK HOKJE PAS JIJ?

Wellicht klinkt dit als iets dat too obvious is – oftewel overbodig – maar ik wil benadrukken dat elke subsidieregeling bestemd is voor een specifieke doelgroep. Elke subsidie komt voort uit beleid van de overheid om bepaalde activiteiten in een bepaald gebied te bevorderen.

Dat gebied kan geografisch afgebakend worden. Zo bestaan er subsidies op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Een innovatieproject in Groningen komt uiteraard niet in aanmerking voor een Limburgse subsidie en vice versa.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt in subsidies voor particulieren, bedrijven en publieke instanties. Zo bestaan er gescheiden subsidies voor zonnepanelen voor particulieren en voor bedrijven. Overigens bestaan er ook nog fondsen die subsidies uitgeven, maar dit valt niet onder mijn expertise. Ik verwijs je liever door naar partijen die daar wel in thuis zijn.

Controleer eerst of jouw bedrijf binnen de doelgroep van de subsidieregeling valt, voordat je er dieper induikt.

 

# 5 SCAN: GA OP ONDERZOEK UIT

Zoals ik eerder aangaf bestaan er subsidies op verschillende niveaus. Afhankelijk van jouw project zijn hoogdrempelige Europese of juist lokale gemeentelijke subsidies relevant. Onderstaand vind je enkele belangrijke subsidieverstrekkers van wie je online de subsidies kan vinden. Als je aanknopingspunten ziet tussen jouw project en de subsidie kan je contact opnemen met de verstrekker om te polsen of jouw innovatie binnen de regeling past.

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: De RVO verstrekt subsidies aan bedrijven voor projecten op de gebieden innovatie, agrarisch, duurzaam en internationaal. Denk hierbij aan de WBSO, de ISDE en Partners voor Water.
 • Stimulus Programmamanagement: Stimulus voert interessante subsidies uit voor bedrijven in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, zoals de OPZuid 1B1, 1B2 en 1B3.
 • SNN: SNN verstrekt subsidies voor Noord-Nederland – dat wil zeggen Groningen, Friesland en Drenthe. De VIA en KEI zijn voorbeelden van gunstige regelingen voor MKB’ers.
 • OP-Oost: OP-Oost treedt op als verstrekker voor bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Voorbeelden zijn de regelingen Grote R&D-projecten en Stimuleren Proeftuinen.
 • Eureka: Een Europese instantie die innovatie bij kleine en grote bedrijven, universiteiten en publieke instellingen in 40 landen bevordert via subsidieprogramma’s. Eurostars is het gerenommeerde visitekaartje van Eureka.

Speur de subsidieverstrekkers af naar subsidies voor jouw innovatie.

EXTRA TIP: HOUD DE PROJECTFASE SCHERP IN HET VIZIER

Ter afsluiting wil ik je nog een laatste tip meegeven: Kijk kritisch naar de huidige fase van jouw innovatie. Welke activiteiten heb je al uitgevoerd en welke staan er op de planning? Innovaties in de verkennende fase matchen bijvoorbeeld met subsidies voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, terwijl deze studies achterhaald zijn als jouw innovatie zich in de pilot- of demonstratiefase bevindt. De ontwikkelfases worden uitgedrukt in TRL-niveaus. In een andere blog zal ik daar toelichting op geven.

Hopelijk geeft dit stappenplan een praktische aanzet om zelf te bepalen of je subsidie kunt aanvragen voor jouw innovatie. Mocht je deze klus liever willen uitbesteden, bel, mail of app me dan om te meeten. Ik help graag de subsidies voor jouw innovatie te verkennen.

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner die jouw innovatiesubsidies regelt? Lees dan hier verder over onze diensten of neem contact op.

Neem contact op met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl