BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.

 

BIK: Voor wie?

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen.

Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.

 

BIK: Subsidiabele kosten

Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (dus niet tweedehands) zijn subsidiabel. Uiteenlopende bedrijfsmiddelen, zoals bestelwagens, productielijnen en apparatuur, komen in aanmerking.

NB Niet subsidiabel via de BIK zijn bedrijfsmiddelen die ook niet in aanmerking komen voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Denk aan woonhuizen en bedrijfsmiddelen bestemd voor verhuur.

 

BIK: Het subsidiebedrag

De BIK levert een aantrekkelijk fiscaal voordeel op. De hoogte is afhankelijk van het investeringsbedrag:

Investeringsbedrag Voordeel
< € 5 mln. 3,9%
> € 5 mln. 1,8%

 

Het voordeel is fiscaal, want het wordt in mindering gebracht op de af te dragen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Het voordeel kan over het gehele kalenderjaar toegepast worden.

Het totale budget voor 2021-2022 bedraagt € 4 miljard.

 

Rekenvoorbeeld 1: Stel je investeert € 7.000.000 in machines. Het voordeel bedraagt € 231.000.
Klik hier voor meer rekenvoorbeelden.

NB Alleen als je voldoende loonheffing afdraagt, kan je de BIK (volledig) verzilveren. 

 

BIK: Belangrijke criteria

De BIK is een eenvoudige regeling, die enkele belangrijke criteria kent:

  • Een bedrijf kan 4 x per jaar een aanvraag indienen (1 x per kwartaal).
  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • De aanvraag wordt ingediend binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de investering is afbetaald.
  • De investeringsbeslissing is genomen na 1 oktober 2020. De investeringen worden in 2021/2022 volledig betaald. Binnen zes maanden na afbetaling worden de middelen in gebruik genomen.

NB De administratieve verplichtingen zijn zeer beperkt.

 

BIK: Datum openstelling

Subsidieaanvragen kunnen per 1 september 2021 ingediend worden.

Ingediende aanvragen worden binnen 12 weken beoordeeld.

 

BIK: Combineren met KIA / EIA / MIA / VAMIL

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op bestaande stimuleringsregelingen, zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (MIA en VAMIL). Deze regelingen mogen dus gecombineerd worden.

 

Subsidie aanvragen? Triple Clear regelt het voor je! Wij screenen of jouw investering in aanmerking komt en nemen al het werk uit handen. Leg jouw investering nu vrijblijvend aan ons voor.

 

Neem contact op met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder

FAQ – MIT Haalbaarheid: Antwoord op 10 veelgestelde vragen

Misschien heb je de subsidie MIT Haalbaarheid al vaker voorbij zien komen. Misschien popten er tientallen vragen op in je hoofd. En misschien heb je toen je browser afgesloten... Immers, niets zo vermoeiend als ergens energie insteken, terwijl je geen flauw idee hebt of het iets oplevert. Op basis van jarenlange ervaring met de MIT Haalbaarheid heb ik de meest gestelde vragen op een rijtje gezet, mét antwoord. Zo kan je zelf screenen of jouw project subsidiabel is en je met deze subsidieregeling aan de slag gaat!   1. Is…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl