FAQ – MIT Haalbaarheid: Antwoord op 10 veelgestelde vragen

Misschien heb je de subsidie MIT Haalbaarheid al vaker voorbij zien komen. Misschien popten er tientallen vragen op in je hoofd. En misschien heb je toen je browser afgesloten… Immers, niets zo vermoeiend als ergens energie insteken, terwijl je geen flauw idee hebt of het iets oplevert. Op basis van jarenlange ervaring met de MIT Haalbaarheid heb ik de meest gestelde vragen op een rijtje gezet, mét antwoord. Zo kan je zelf screenen of jouw project subsidiabel is en je met deze subsidieregeling aan de slag gaat!
 

1. Is ons innovatieproject subsidiabel?

De MIT Haalbaarheid is bestemd voor het ontwikkelen van innovatieve producten, software of diensten. Alleen hightech projecten zijn subsidiabel. Dit betekent dat er sprake is van technische risico’s en er R&D-activiteiten uitgevoerd worden om de beoogde innovatie te realiseren.

Daarnaast geldt dat de MIT Haalbaarheid gericht is op – zoals de naam al doet vermoeden – projecten die zich in de haalbaarheidsfase bevinden. Dit houdt in dat er onderzoek verricht wordt naar of de ontwikkeling van de innovatie technisch en economisch realistisch en uitvoerbaar is.

Als de haalbaarheid van het innovatieproject al is aangetoond, dan bevindt de innovatie zich in een verder gevorderde R&D-fase. Het project komt dan niet meer in aanmerking voor de MIT Haalbaarheidssubsidie. Mogelijk kan het bedrijf gebruik maken van de aantrekkelijke subsidie MIT R&D-samenwerking.

NB

 • Dat een concurrent een vergelijkbaar product heeft, dat wil niet zeggen dat jouw R&D-project technisch niet uitdagend is. Kijk altijd naar het niveau van de eigen expertise en naar de technische complexiteit van het project zelf om te bepalen hoe vooruitstrevend de innovatie is. Des te hoger beiden zijn, des te innovatiever.
 • Dat een innovatie nog niet bestaat betekent niet per se dat het project technisch innovatief is. Een graafmachine met ingebouwde biertap bestaat misschien niet, maar het hoeft geen technisch risicovolle onderneming te zijn om er een te bouwen.

 

2. Wie kan er subsidie aanvragen?

Alleen mkb-bedrijven kunnen MIT subsidie ontvangen. Immers, MIT staat voor ‘MKB-innovatiestimulering Topsectoren’. De MIT Haalbaarheid kan door individuele mkb-bedrijven aangevraagd worden.

Overigens, dit betekent niet dat de aanvrager alle activiteiten zelf moet uitvoeren. Het is ook mogelijk om een externe partij in te huren om specifieke activiteiten uit te voeren.
 

3. Wat is het maximale subsidiebedrag?

Het maximale subsidiebedrag voor de MIT Haalbaarheid bedraagt € 20.000 per project.

Daarbij is een subsidiepercentage van maximaal 40% van toepassing. Dit betekent dat 40% van de subsidiabele projectkosten uit subsidiegelden gefinancieerd kan worden (met een maximum van € 20.000). De overige 60% wordt uit eigen middelen bijgelegd . Deze eigen bijdrage mag zowel in cash (euro’s) als in kind (uren).
 

4. Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen kosten die direct en uitsluitend gerelateerd zijn aan het innovatieproject zijn subsidiabel. Onder meer de volgende zaken komen in aanmerking:

 • eigen uren
 • apparatuur
 • materialen
 • octrooionderzoek

 

5. Wat voor activiteiten zijn subsidiabel?

De eigen uren mogen besteed worden aan activiteiten om technische en/of economische vraagstukken te onderzoeken. Denk hierbij aan:

Technische activiteiten

 • literatuurstudie
 • inventariseren van beschikbare technologie
 • opstellen van specificaties
 • bouwen van een basaal prototype

Economische activiteiten

 • marktonderzoek
 • patentonderzoek
 • concurrentieanalyse

 

6. Wat is de slaagkans van de MIT haalbaarheid?

De slaagkans van de MIT Haalbaarheid verschilt per loket. Immers, elk loket beschikt over een eigen budget en populariteit. Zo is de kans op succes in Regio Noord hoger dan in Regio Zuid, simpelweg omdat in Regio Noord minder projectvoorstellen ingediend worden.

De regeling is bijzonder populair en niet zonder reden! Elk jaar wordt het budget overvraagd. Dit betekent dat er onvoldoende budget is om alle aanvragen te financieren. Om die reden vindt er een loting plaats en worden de aanvragen in volgorde van lotnummer beoordeeld tot het budget uitgeput is. Dit resulteert in een gemiddelde slaagkans van 35%.

De slaagkans van Triple Clear bedraagt maar liefst > 85%. Wij selecteren met zorg de beste projecten om uw en onze tijd zo zinvol mogelijk te besteden. Wilt u uw project aan ons voorleggen? Wij verdiepen ons graag in uw innovatie.

Neem contact op met Triple Clear 
 

7. Waar kan de subsidieaanvraag ingediend worden?

Subsidie voor de MIT kan via verschillende loketten aangevraagd worden. Er is een landelijk loket en er zijn regionale loketten. Deze constructie komt doordat het subsidiebudget is samengesteld uit landelijke en regionale gelden.

Op basis van het technologiedomein (Topsector) waarbinnen jouw project valt en de locatie waar jouw project wordt uitgevoerd, kan je het juiste loket selecteren.

Tip: De RVO biedt een handige tool om te bepalen via welk loket jouw subsidieaanvraag ingediend wordt.

Let op: Houd er rekening mee dat elk loket op andere wijze functioneert. Hiermee bedoel ik dat elk loket zijn eigen aanvraagdocumenten hanteert en – binnen de kaders van de wetgeving – kritisch is op specifieke onderdelen. Zo bevinden er zich in Noord-Brabant veel hightech bedrijven, waardoor de lat qua innovatiegehalte hoog ligt.
 

8. Kan je een voorbeeld geven van een MIT-project?

Onderstaand een voorbeeld van een ICT-project:

Een bedrijf wil online multiplayer games ontwikkelen die vanuit messengerplatforms, zoals Facebook messenger en WhatsApp, gespeeld kunnen worden. De games moeten gepersonaliseerd worden voor een optimale spelbeleving. De interactie tussen meerdere spelers en het personaliseren zorgen echter voor grote hoeveelheden data, terwijl de messengerplatforms beperkte resources aanbieden. Trage laadtijden en haperingen zijn funest voor de spelbeleving. Het bedrijf gaat onderzoeken of het haalbaar is om gepersonaliseerde multiplayer games te ontwikkelen die gespeeld kunnen worden vanuit messengerplatforms.
 

9. Wat zijn de administratieve lasten?

De administratieve verplichtingen van de MIT Haalbaarheid zijn beperkt. In de meeste gevallen geldt dat je geen bewijslast hoeft te overleggen, tenzij je binnen de controle-steekproef valt. (De subsidieverstrekker kan enkele bedrijven screenen om te controleren of de subsidiegelden goed terecht zijn gekomen.) De exacte administratieve lasten verschillen per loket, dus laat je informeren over welke verplichtingen voor jouw subsidieproject gelden.

Tip: Ook als het niet verplicht is om projectadministratie bij te houden, raad ik sterk aan om dit wel te doen. Houd je gerealiseerde uren en kosten bij en sla documentatie op die inzicht geeft in de voortgang van het project. Hiermee beschik je over voldoende financiële en inhoudelijk administratie om in geval van een eventuele controle de benodigde gegevens aan de controlerende instantie te presenteren.
 

10. Hoe behalen we een optimale slaagkans?

Een frisse blik doet wonderen. Als je gespecialiseerd bent in een bepaalde technologie en al behoorlijk wat denkwerk hebt verricht, dan beschik je over een hoop kennis. Zaken die jij als vanzelfsprekend beschouwt – en niet op papier zet – kunnen tot vraagtekens leiden. Soms beschik je over een overload aan kennis en is het lastig om deze kennis te structureren en minder relevante zaken buiten beschouwing te laten. Let op: een onduidelijke subsidieaanvraag wordt linea recta afgewezen. Ga na of het projectplan een coherent geheel vormt dat van begin tot eind logisch onderbouwd is.

 

Totaaloverzicht MIT Haalbaarheid

Meer weten over de MIT Haalbaarheid? Bekijk hier het totaaloverzicht van de MIT Haalbaarheidssubsidie met alle relevante informatie over deze aantrekkelijke subsidieregeling.

 
Wil je een kritische blik van buitenaf? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Triple Clear stelt de juiste vragen om alle relevante informatie boven tafel te krijgen en schrapt overbodige details. Het resultaat: een glasheldere en kansrijke subsidieaanvraag!
 

Neem contact op met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl