MIT haalbaarheid: MKB-subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

De MIT Haalbaarheid is een aantrekkelijke innovatiesubsidie voor het mkb. Deze subsidie is bedoeld om te onderzoeken of een innovatieproject succesvol uitgevoerd kan worden, zowel technisch als economisch gezien. Vanaf 4 april 2023 kunnen mkb’ers € 20.000 subsidie aanvragen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor hun innovatieplan.

 

WAARVOOR KAN JE DE MIT HAALBAARHEID AANVRAGEN?

Als je wilt onderzoeken of jouw innovatieproject technisch of economisch haalbaar is, kan je de MIT Haalbaarheidssubsidie aanvragen. De MIT kan aangevraagd worden voor een technische haalbaarheidsstudie en/of een ecomische haalbaarheidsstudie.

 • In geval van een technische haalbaarheidsstudie kan je bijvoorbeeld onderzoeken of het beoogde product daadwerkelijk in de praktijk gebouwd kan worden en zal functioneren. Je kan onder meer materiaalonderzoek doen, bestaande technologieën inventariseren en een basaal prototype bouwen en testen.
 • In geval van een economische haalbaarheidsstudie kan je bijvoorbeeld een businesscase opstellen om te bepalen of jouw beoogde product rendabel zal zijn. Je kan onder meer de wensen en eisen van gebruikers in kaart brengen, de financiële investering calculeren en concurrentieonderzoek doen.

De MIT Haalbaarheid kan aangevraagd worden voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve:

 1. Producten
 2. Software
 3. Diensten
 4. Processen

 

WANNEER IS EEN PRODUCT/SOFTWARE/DIENST/PROCES INNOVATIEF?

Vanuit het perspectief van de MIT Haalbaarheid is er sprake van innovatie als het gaat om:

 1. Een technologisch nieuw product (of software/dienst/proces) of
 2. Een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product (bijvoorbeeld als het op vernieuwende wijze in een andere branche aangewend wordt)

Om te bepalen of jouw project innovatief is stellen wij de vraag: Wat zijn de technische en/of economische risico’s? Bepaal waarom het risicovol is om jouw project te starten. Kan het stuklopen op technische uitdagingen? Zo ja, wat zijn de concrete uitdagingen? En bestaat er een kans dat jouw project economisch slecht presteert? Zo ja, door welke factoren komt dit? Wellicht komt het door de hoge investeringskosten of de in rap tempo veranderende markt. Indien je een aantal essentiële risico’s kunt formuleren die je moet onderzoeken om te besluiten of de ontwikkeling daadwerkelijk haalbaar is, dan is de kans groot dat het project innovatief van aard is.

Ter illustratie: Technologie op gamegebied ontwikkelt zich in sneltreinvaart en de internationale concurrentie is moordend. Voortdurend poppen er nieuwe gamestudios op. Er wordt vaak een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om geen onnodig risicovolle ontwikkeltrajecten te starten.

Geef vervolgens aan wat jouw aanpak is om de risico’s nauwkeurig in kaart te brengen. Welke kennis heb je al ingewonnen? Hoe ga je de ontbrekende kennis verwerven of te bepalen of het daadwerkelijk ontwikkelen van jouw innovatie kansrijk is, zowel qua technologie als financieel? Denk na over hoe de uitvoering van jouw MIT haalbaarheidsproject moet leiden tot het besluit om wel/niet het vervolgtraject te starten en de innovatie daadwerkelijk te ontwikkelen. Met behulp van tussentijdse milestones kan je bepalen of het waardevol is om de studie voort te zetten en om een finaal besluit te maken over de haalbaarheid: Go of No-go.

 

VOORBEELDPROJECTEN MIT-HAALBAARHEID

 • Fancy wearable: Smart Jewelry

Een mkb’er is voornemens om Smart Jewelry te ontwikkelen: een wearable met het uiterlijk van een sieraad. Het sieraad moet onder meer een hartslagsensor, een accelerometer en een gyroscoop gaan bevatten. Het inbouwen van elektronica die al deze functionaliteiten ondersteunt vergt echter veel ruimte, waardoor het sieraad plomp zou worden. Miniaturisatie is dan ook een grote uitdaging. Het bedrijf gaat onderzoeken of het haalbaar is om de gewenste functionaliteiten in te bouwen in een esthetisch vormgegeven wearable.

 • Een robuuste WTW-installatie

Een bedrijf wil een WTW-installatie ontwikkelen die moet functioneren in een productieomgeving waarin veel chemische stoffen uitgestoot worden. Kunststoffen hebben ten opzichte van metalen gunstige eigenschappen waardoor in theorie meer afvalwarmte benut kan worden. Echter, de extreme omstandigheden van de productieomgeving beïnvloeden de eigenschappen van de kunststof, waardoor deze kan smelten, slijten of krimpen. Het bedrijf gaat materiaalonderzoek doen om de haalbaarheid van kunststof onderdelen in de WTW-installatie te onderzoeken.

 • Gepersonaliseerde games voor messengerplatforms 

Een bedrijf wil online multiplayer games ontwikkelen die vanuit messengerplatforms, zoals Facebook messenger en WhatsApp, gespeeld kunnen worden. De games moeten gepersonaliseerd worden voor een optimale spelbeleving. De interactie tussen meerdere spelers en het personaliseren zorgen echter voor grote hoeveelheden data, terwijl de messengerplatforms beperkte resources aanbieden. Trage laadtijden en haperingen zijn funest voor de spelbeleving. Het bedrijf gaat onderzoeken of het haalbaar is om gepersonaliseerde multiplayer games te ontwikkelen die gespeeld kunnen worden vanuit messengerplatforms.

 • Antislipmatten om lading te zekeren

Een technisch bedrijf wil een antislipmat ontwikkelen die in vrachtwagens geplaatst wordt om de lading te zekeren. De antislipmat moet van materiaal vervaardigd worden dat enerzijds stroef en elastisch is, waardoor het veel wrijving geeft zodat de lading niet verschuift. Anderzijds moet het materiaal slijtvast zijn. Deze eigenschap vraagt om juist harde, gladde materialen. Het bedrijf gaat onderzoeken of het haalbaar is een antislipmat te ontwikkelen die over de gewenste, tegenstrijdige eigenschappen beschikt.

 

WAT ZIJN DE CRITERIA VAN DE MIT HAALBAARHEID?

De MIT Haalbaarheid is een van de subsidieinstrumenten van het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Een andere aantrekkelijke MIT-subsidie is de MIT R&D Samenwerking. Het MIT-programma bestaat inmiddels 10 jaar. Alle MIT-instrumenten gaan eenmaal per jaar open.

De MIT Haalbaarheid gaat op 4 april 2023 open.

Tip: Deze datum mag je beschouwen als de deadline, want in de praktijk worden er op de dag van openstelling zoveel subsidieaanvragen ingediend dat het budget direct overvraagd wordt. Als je een aanvraag wilt indienen, zorg dan dat je subsidieaanvraag vóór 12 april gereed staat om tijdig in te dienen.

Criteria MIT Haalbaarheid
Aanvrager MKB (individueel)
Projectdoel Onderzoeken van technische en economische vraagstukken om de haalbaarheid van een innovatieproject te bepalen
Subsidiebedrag € 20.000
Subsidiepercentage 40% van de subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten O.a. personeelskosten, apparatuur, materialen, octrooionderzoek
Subsidabele activiteiten O.a. marktonderzoek, patentonderzoek, literatuurstudie, inventarisatie beschikbare technologie, inventarisatie potentiële partners, opstellen specificaties, bouwen basaal prototype
Projectduur Max. 1 jaar
Beoordelingsmethodiek First come, first serve. NB Indien het budget op de eerste dag overvraagd wordt, vindt er eerst een loting plaats om te bepalen in welke volgorde de projecten beoordeeld worden.
Administratieve verplichting Geen of zeer beperkt. Enkele regio’s vragen om een korte evaluatie of melding van afronding project.

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN MIT-AANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van MIT-subsidieaanvragen. Wij komen graag langs om te bepalen wat we voor jou kunnen betekenen.

STAPPENPLAN MIT-BEGELEIDING

We plannen een afspraak in om kennis te maken en het innovatieproject van jouw bedrijf te analyseren. We bespreken jouw project vanuit het perspectief van de MIT-subsidieregeling. Dit betekent dat we alle aspecten doornemen die relevant zijn voor een mogelijke MIT-subsidieaanvraag.

Naar aanleiding van onze analyse beoordelen wij of een subsidieaanvraag kansrijk is. Indien positief, dan nemen wij graag het werk uit handen. We maken een vervolgafspraak om grondig alle onderdelen van de subsidieaanvraag door te nemen:

 • projectinhoud: aanleiding en doelstelling, innovatie, business case, projectactiviteiten
 • financiële aspecten: begroting
 • administratieve zaken: bijlagen

Op basis hiervan stellen wij de subsidieaanvraag op. Daarna vragen wij jou om feedback en eventuele aanvullingen om tot een zo kwalitatief mogelijke aanvraag te komen. Triple Clear dient de subsidieaanvraag in, bewaakt de deadlines en verzorgt de communicatie met de subsidieverstrekker.

 

 • WIJ MAKEN SUBSIDIES MAKKELIJK. DAT SCHEELT JOU TIJD EN MOEITE.

 • WIJ GAAN ALLEEN VOOR KWALITEIT. JOUW AANVRAAG HEEFT EEN SLAAGKANS VAN > 90%.

 • WIJ GEVEN JOU ONZE VOLLE AANDACHT. JIJ MIST GEEN SUBSIDIEKANSEN.

 

Ben jij op zoek naar een kwalitatief subsidieadviesbureau dat de MIT-Haalbaarheid voor jouw bedrijf verzorgt?

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl