Slim MKB: Leren en ontwikkelen met subsidie

Ga je investeren in de ontwikkeling van medewerkers? Per 2 maart 2021 opent de SLIM-subsidie. SLIM verstrekt tot € 500.000 subsidie aan projecten die leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven stimuleren.

 

WAARVOOR KAN JE SLIM-SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als je een project gaat uitvoeren op het gebied van een ‘leven lang ontwikkelen’, kan je SLIM-subsidie aanvragen. SLIM is bestemd voor drie soorten projecten:

 1. Doorlichting van de onderneming
  • het doorlichten van het bedrijf om de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming inzichtelijk te maken
 2. Verkrijgen loopbaanadviezen
  • het opstellen van loopbaanadviezen voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen
 3. Ontwikkeling en toepassing van stimulerende methodiek
  • het ontwikkelen en implementeren van een methode om een leerrijke werkomgeving te creëren.
  • Bijvoorbeeld: het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing of het opzetten van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken

 

WAT IS DE HOOGTE VAN HET SUBSIDIEBEDRAG?

Het totale budget in 2021 bedraagt ruim € 48 miljoen. De hoogte van het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van of het een individueel of een samenwerkingsproject betreft.

Subsidiebedrag (max) Subsidiepercentage
Individueel mkb € 25.000 Klein mkb 80%

Middelgroot mkb 60%

Samenwerkingsverband € 500.000 per project 60%
Groot bedrijf* € 200.000 60%
Landbouwbedrijf** € 20.000 60%

* Alleen grote bedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw kunnen SLIM-subsidie aanvragen.
** Voor bedrijven in de landbouwsector gelden afwijkende subsidiebedragen.

SUBSIDIABELE KOSTEN

Onder de subsidiabele kosten vallen:

 • externe kosten (bijvoorbeeld voor het inhuren van een expert)
 • eigen loonkosten

Op de kosten wordt een toeslag van 15% toegepast als vergoeding voor de overige gemaakte kosten.

VOORBEELD SLIM-PROJECT

Een mkb-bedrijf worstelt met het probleem om haar medewerkers te binden en hen duurzaam inzetbaar te houden. Deze problematiek is structureel van aard en vraagt om een duurzame methodiek. De oplossing is gelegen in het oprichten van een bedrijfsschool. De bedrijfsschool draagt bij aan het versterken van de leercultuur van het bedrijf en het opleiden van medewerkers. Daarnaast kunnen werkzoekenden op de bedrijfsschool klaargestoomd worden om aan de slag te gaan binnen het bedrijf.

 

WAT IS HANDIG OM TE WETEN OVER DE SLIM-SUBSIDIE?

De SLIM-subsidie is een nieuw subsidieprogramma dat loopt van 2020-2025. De regeling is in 2020 voor het eerst open gegaan.

De eerstvolgende openstellingen in 2021 zijn:

 • Individueel bedrijf
  • 2 maart t/m 31 maart 2021
 • Samenwerkingsverband
  • – wordt nog gepubliceerd –

De looptijd van individuele projecten bedraagt maximaal 1 jaar. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximum van 2 jaar.

 

BEOORDELING

De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteitseisen. Mocht het budget overvraagd worden, dan vindt er een loting plaats.

De beoordelingscriteria zijn:

 • aansluiting op de subsidieregeling
 • meetbaarheid van het resultaat
 • focus op beroepsopleiding
 • de haalbaarheid van de aanpak
 • de kwaliteit van de evaluatieopzet

ACHTERGRONDINFO

De SLIM-subsidie is in het leven geroepen om een ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO) binnen het mkb te stimuleren. Mensen moeten steeds langer doorwerken. Banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Om met de dynamische arbeidsmarkt mee te gaan is het nodig om te investeren in leren en ontwikkelen.

Maar liefst driekwart van de werknemers in Nederland werkt in het mkb. Het mkb speelt daardoor een grote rol in het opbouwen van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het ontbreekt echter vaak aan tijd, geld, kennis of capaciteit om te investeren in leren en ontwikkelen. De SLIM-subsidie is opgezet om het mkb te helpen op de veranderingen op de arbeidsmarkt in te spelen en om medewerkers inzetbaar en productief te houden.

EXTRA ONDERDEEL SLIM: SUBSIDIE PRAKTIJKLEERPLAATSEN MBO

Naast de drie bovengenoemde onderdelen is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen aan mbo-leerlingen in de derde leerweg. Als werkgever kan je per leerling maximaal € 2.700 subsidie ontvangen.

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SLIM-AANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van subsidieaanvragen. Wij komen graag langs om te bepalen wat we voor jou kunnen betekenen.

STAPPENPLAN SLIM-BEGELEIDING

We plannen een afspraak in om kennis te maken en jouw project te analyseren. We bespreken jouw project vanuit het perspectief van de SLIM-subsidieregeling. Dit betekent dat we alle aspecten doornemen die relevant zijn voor een mogelijke SLIM-subsidieaanvraag.

Naar aanleiding van onze analyse beoordelen wij of een subsidieaanvraag kansrijk is. Indien positief, dan nemen wij graag het werk uit handen. We maken een vervolgafspraak om grondig alle onderdelen van de subsidieaanvraag door te nemen:

 • projectinhoud: aanleiding en doelstelling, projectactiviteiten, planning
 • financiële aspecten: begroting
 • administratieve zaken: bijlagen

Op basis hiervan stellen wij de subsidieaanvraag op. Daarna vragen wij jou om feedback en eventuele aanvullingen om tot een zo kwalitatief mogelijke aanvraag te komen. Triple Clear dient de subsidieaanvraag in, bewaakt de deadlines en verzorgt de communicatie met de subsidieverstrekker.

 • WIJ MAKEN SUBSIDIES MAKKELIJK. DAT SCHEELT JOU TIJD EN MOEITE.

 • WIJ GAAN ALLEEN VOOR KWALITEIT. JOUW AANVRAAG HEEFT EEN SLAAGKANS VAN > 90%.

 • WIJ GEVEN JOU ONZE VOLLE AANDACHT. JIJ MIST GEEN SUBSIDIEKANSEN.

Ben jij op zoek naar een kwalitatief subsidieadviesbureau dat de SLIM-subsidie voor jouw bedrijf verzorgt?

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl