Spitters: Een geslaagd MKB idee!

Triple Clear heeft voor Spitters met succes subsidie aangevraagd voor het MKB !dee. Dankzij de toekenning à € 109.440 kan Spitters aan de slag met haar MKB Idee dat ervoor zorgt dat medewerkers, studenten én docenten geprikkeld blijven om te leren en ontwikkelen.

 

DE UITDAGING

Spitters is een MKB-bedrijf dat gespecialiseerd is in het engineeren, aanleggen, onderhouden en beheren van telecom-infrastructuur. Het bedrijf merkt dat het steeds lastiger is om technisch talent te vinden en te behouden. Jong talent is schaars en de ontwikkeling van oudere medewerkers stagneert of ze vertrekken. Daarnaast ontbreekt het bij veel medewerkers aan essentiële 21e-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan creativiteit en probleemoplossend vermogen. Binnen de technische sector waarin Spitters zich bevindt overheersen harde kennis en standaard cursussen. Dit terwijl deze vorm van opleiden niet de intrinsieke leercultuur raakt, waardoor een structurele impact op leren en ontwikkelen uitblijft.

 

HET MKB-IDEE

HET PROJECT: STRUCTUREEL FLUÏDE LEREN IN EEN DYNAMISCHE WERKCONTEXT

In het project worden onderwijs, technische bedrijven en publieke instanties via een dynamische werkcontext met elkaar verbonden, waardoor medewerkers, studenten én docenten intrinsiek gemotiveerd worden. De contouren van de werkplek vervagen en er vindt kruisbestuiving plaats. Alle betrokkenen worden geprikkeld dankzij zowel de concrete cases waaraan als de context waarin gewerkt wordt. Deze waardevolle methodologie kan na afloop uitgerold worden binnen de technische sector en zelfs daarbuiten. De impact van Spitters’ MKB Idee is dan ook groots.

Play The Game Sessie 1 – 19 maart 2019 from Bliqsem on Vimeo.

Spitters voert haar project uit in samenwerking met Bliqsem. Bliqsem is een communicatiebureau gericht op het verbinden, inspireren en innoveren van ondernemers en kennisinstellingen.

Tip: Wil je meer weten over het MKB Idee van Spitters? Het project wordt uitgevoerd onder de naam NOEST en ook online  worden waardevolle inzichten gedeeld.  

 

HET RESULTAAT

In 2018 zijn er maar liefst 108 subsidievoorstellen ingediend. Alleen voor de beste 14 projecten was er budget beschikbaar. Spitters’ project behaalde plaats nummer 10!

Het project van Spitters scoorde hoog op kwaliteit en innovatie en bijzonder hoog op de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten.

Bepaal: Behoort jouw bedrijf tot het MKB en heb je een idee om de problemen op de arbeidsmarkt te keren? Lees dan verder!

 

SUBSIDIEREGELING MKB !DEE

2018

Het MKB !dee is in 2018 in het leven geroepen om ruimte te geven aan mkb’ers met goede ideeën aangaande technisch personeel. Onderwijsinstellingen zetten hun beste beentje voor, maar zonder samenwerking met het bedrijfsleven ontbreekt het aan cruciale inzichten uit de praktijk. Een gap tussen de geleerde kennis en competenties tijdens de opleiding en de benodigde kennis en competenties op de werkvloer vormt een onnodig struikelblok. Via het MKB !dee worden MKB’ers aangemoedigd om duurzame oplossingen te ontwikkelen.

2019

De belangrijkste wijziging in de subsidieregeling is dat in 2019 ook niet-technische bedrijven subsidie kunnen ontvangen.

Verder moet het project gericht zijn op het stimuleren van investeringen door MKB-ondernemers:

  • die leiden tot meer personeel in technische sectoren of
  • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering of
  • in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

SUBSIDIEBEDRAGEN

  • De subsidie bedraagt maar liefst 100%.
  • Elke deelnemer kan € 125.000 subsidie ontvangen. In geval van meerdere deelnemers geldt dat per project maximaal €200.000 subsidie toegekend wordt.

AANVRAAG INDIENEN?

  • De subsidieregeling staat momenteel open voor aanvragen en sluit op 27 augustus 2019.
  • Na indiening worden alle subsidieaanvragen beoordeeld en gerangschikt op basis van kwaliteit. Alleen de beste subsidieaanvragen ontvangen subsidie.

 

Na een succesvolle openstelling in 2020 volgt ook in 2021 een nieuwe aanvraagronde. De data zijn nog niet bekend. (update: 01-01-2021)

 

Tip: Begin zo snel mogelijk met het schrijven van jouw voorstel. Je zult merken dat het tijd kost om een kwalitatief voorstel te schrijven dat aan alle voorwaarden voldoet. Zoek je begeleiding?

Neem contact op met Triple Clear

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SUBSIDIEAANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van subsidieaanvragen. Wij komen graag langs om te bespreken of we iets voor jou kunnen betekenen.

STAPPENPLAN SUBSIDIEBEGELEIDING

We plannen een afspraak in om kennis te maken en het project van jouw bedrijf te analyseren. We bespreken jouw project vanuit het perspectief van de relevante subsidieregeling. Dit betekent dat alle aspecten die relevant zijn voor een kansrijke subsidieaanvraag doorgenomen worden.

Naar aanleiding van onze analyse beoordelen wij of een subsidieaanvraag kansrijk is. Indien positief, dan nemen wij graag het werk uit handen. We maken een vervolgafspraak om grondig alle onderdelen van de subsidieaanvraag door te nemen, waaronder de projectinhoud, de financiële verantwoording en de administratieve zaken.

Op basis hiervan stellen wij de subsidieaanvraag op. Vervolgens vragen wij jou om feedback en eventuele aanvullingen om tot een zo kwalitatief mogelijke aanvraag te komen. Triple Clear dient de subsidieaanvraag in, bewaakt de deadlines en verzorgt de communicatie met de subsidieverstrekker.
 

  • WIJ MAKEN SUBSIDIES MAKKELIJK. DAT SCHEELT JOU TIJD EN MOEITE.

  • WIJ GAAN ALLEEN VOOR KWALITEIT. JOUW AANVRAAG HEEFT EEN SLAAGKANS VAN > 90%.

  • WIJ GEVEN JOU ONZE VOLLE AANDACHT. JIJ MIST GEEN SUBSIDIEKANSEN.

 

Ben jij op zoek naar een subsidieadviesbureau die een kwalitatieve subsidieaanvraag kan verzorgen?

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl