Subsidie Zuid-Nederland: Demonstratie Energie Innovatie

Werk je aan een ambitieus innovatieproject op het gebied van duurzame energie? Vindt dit project in Zuid-Nederland plaats? Verdiep je dan in de OPZuid-subsidie ‘Bevordering Duurzame Energie’ en bepaal of jouw project in aanmerking komt voor deze vorm van financiering.

Momenteel is deze regeling gesloten (update: 01-01-2021)

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE BEVORDERING DUURZAME ENERGIE?

Als jouw project zich richt op de volgende punten, sluit het in de basis aan op de OPZuid-subsidie Bevordering Duurzame energie:

 1. Centraal thema: duurzame energieproductie, -efficiëntie of -besparing
 2. Toepassingsgebied: gebouwde omgeving (een bebouwd gebied waarin gewoond, gewerkt of gerecreëerd wordt)
 3. Projectfase: testen, demonstreren of eerste toepassing in een operationele omgeving

Kortom, de subsidie is bestemd voor de ‘slimme uitrol’ van innovaties in het energiesysteem, die direct een positieve invloed hebben op de energieproductie of -besparing in de gebouwde omgeving.

VOORBEELD SUBSIDIABEL PROJECT

Een samenwerkingsverband, bestaande uit mkb’ers, kennisinstellingen en een gemeente, voert een demonstratieproject uit om een innovatieve technologie voor de eerste keer toe te passen in een gebouw. De nieuwe technologie is ontwikkeld in het bedrijfsleven en leidt tot een forse energiebesparing in sterk verouderde panden. In samenwerking met kennisinstellingen wordt onderzoek verricht naar de prestaties van de technologie in de praktijk. De betrokken gemeente stelt vastgoed ter beschikking en is voornemens om in het geval van succes meerdere publieke panden met behulp van de technologie te verduurzamen.

Tip: Zie de website van subsidieverstrekker Stimulus voor voorbeeldprojecten om een goede indruk te krijgen van het type projecten dat aansluit op de regeling.

 

WAT IS DE HOOGTE VAN HET SUBSIDIEBEDRAG?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per project.

Maximaal 40% van de subsidiabele projectkosten wordt gesubsidieerd. Het totale budget van deze tender bedraagt € 7,8 miljoen.

SUBSIDIABELE KOSTEN

Onder de subsidiabele kosten vallen onder meer:

 • eigen loonkosten
 • externe loonkosten (bijvoorbeeld voor de inhuur van expertise)
 • kosten voor materialen en apparatuur

 

WANNEER KAN JE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Een subsidieaanvraag voor de regeling Bevordering Duurzame Energie kan tijdens een openstelling (tender) ingediend worden. De huidige tender staat open vanaf 2 december 2019.

Op 25 mei 2020 sluit de huidige tender weer. Momenteel is er nog geen informatie beschikbaar over eventuele nieuwe tenders.

Tip: De tender staat lang open, maar… Verkijk je niet op de voorbereidingstijd die je nodig hebt om een sterke subsidieaanvraag op te stellen. Begin dus direct met het opstellen van jouw aanvraag om chaos en last-minute werk te voorkomen. Zo kan je alle aspecten van jouw project optimaal aan de subsidieverstrekker presenteren.

 

WAT ZIJN DE BEOORDELINGSCRITERIA?

De beoordeling bestaat uit drie stappen:

 1. Een check of de aanvraag compleet is
 2. De inhoudelijke beoordeling
 3. De financiële beoordeling

 

TOELICHTING OP DE BEOORDELINGSSTAPPEN

1. Indien jouw subsidieaanvraag over alle relevante documenten beschikt (denk aan een projectplan, begroting en administratieve gegevens van de deelnemers), dan start de commissie met de inhoudelijke beoordeling.

2. Deze beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteit. De projecten worden gerangschikt, waarbij geldt dat het project op plek 1 het beste scoort enzovoorts. Het subsidiebudget wordt meestal overvraagt, waardoor niet alle projecten met een voldoende beoordeling gesubsidieerd kunnen worden. Dit houdt in dat alleen de beste projecten subsidie ontvangen.

3. Als jouw project bij de kanshebbers hoort, worden er gegevens opgevraagd ter controle van de financiën. Indien je deze stap succesvol hebt doorlopen, ontvang je de toekenning.

Kortom:

 • Het in orde hebben van jouw administratieve documenten en financiële plaatje is een basisvoorwaarde voor het slagen van de subsidieaanvraag.
 • Een uitmuntend projectplan maakt het onderscheid tussen een toekenning en een afwijzing.

 

ACHTERGRONDINFO

De subsidieregeling Bevordering Duurzame Energie is onderdeel van het OPZuid-programma. Het OPZuid-programma is bestemd voor mkb’ers, grote bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties in Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Het OPZuid-programma kent twee pijlers met daaronder de volgende doelstellingen (en daaraan gekoppelde subsidies):

 • Innovatiebevordering
  • 1B1: Versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem
  • 1B2: Versterken van het valorisatievermogen van het MKB
  • 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod op elkaar worden afgestemd
 • Koolstofarme economie/ Bevordering Duurzame Energie
  • 4F: Stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing

NB De subsidie Bevordering Duurzame Energie sluit aan op laatstgenoemde doelstelling (4F).

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN OPZUID-AANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van subsidieaanvragen. Wij gaan graag met jou in gesprek om te bepalen of jouw project op de regeling aansluit en we een kansrijke subsidieaanvraag kunnen verzorgen.

 

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl