MIT R&D-samenwerking: Subsidie voor MKB’ers die producten, processen of software ontwikkelen

De MIT R&D-samenwerking is een aantrekkelijke innovatiesubsidie voor het mkb. Deze subsidie is bedoeld om technische producten, processen of software te ontwikkelen. De subsidie kan aangevraagd worden door twee of meer mkb’ers die samenwerken. Vanaf 6 juni 2023 kan je per R&D-project tot een bedrag van € 350.000 aanvragen.

 

WAARVOOR KAN JE DE MIT R&D-SAMENWERKING AANVRAGEN?

Als je innovatieve producten, processen of software gaat ontwikkelen, kan je subsidie vanuit de MIT R&D-samenwerking aanvragen. De MIT is gericht op technisch complexe projecten. Je kunt onder meer subsidie aanvragen voor de volgende R&D-activiteiten:

 • een gedetailleerd pakket van eisen opstellen met afnemers
 • 3D-ontwerpen maken
 • prototypes bouwen
 • praktijktesten uitvoeren
 • een definitief eindproduct ontwikkelen

De ontwikkeling van technisch innovatieve producten, processen en software komt in aanmerking voor MIT-subsidie.

 

WANNEER IS EEN PRODUCT/PROCES/SOFTWARE INNOVATIEF?

Vanuit het perspectief van de MIT R&D-samenwerking is er sprake van innovatie als het gaat om:

 1. Een technologisch nieuw product (of software/proces) of
 2. Een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product (bijvoorbeeld als het op vernieuwende wijze in een andere branche aangewend wordt)

Om te bepalen of jouw project innovatief is stellen wij de vraag: Wat zijn de technische risico’s? Bepaal waarom het risicovol is om jouw R&D-project te starten. Kan het stuklopen op technische uitdagingen? Zo ja, wat zijn de concrete problemen waar je tegenaan loopt? Wellicht komt het door complexe materiaaleigenschappen (qua gewicht, levensduur, smeltpunt of slijtvastheid), door synchronisatieproblemen of juist door uitdagingen in fijnmechanische technieken of de produceerbaarheid. Indien je een aantal essentiële risico’s kunt formuleren die het technisch complex maken jouw innovatie te realiseren, dan is de kans groot dat het project innovatief van aard is.

Ter illustratie: Voor video-analyse in sport (denk aan de VAR) is het essentieel om databronnen naadloos te synchroniseren en de beelden realtime te analyseren. Alleen dan kan de scheidsrechter de objectieve beoordeling van de VAR direct gebruiken. Anders wordt de wedstrijd immers te lang onderbroken. De ontwikkeling van video-analyse vergt een hoge mate van expertise om de benodigde betrouwbaarheid en snelheid te behalen.

Geef vervolgens aan wat jouw aanpak is om de risico’s nauwkeurig in kaart te brengen. Wat is het aangetoonde proof of principle op basis waarvan je de daadwerkelijke ontwikkeling durft te starten? Welke expertise heb je nodig om de technische uitdagingen op te lossen? Hoe ga je waarborgen dat het eindproduct produceerbaar is of in het geval van software ondersteund wordt? Denk na over hoe de uitvoering van jouw MIT R&D-project moet leiden tot een te vermarkten product, proces of software. Met behulp van tussentijdse milestones kan je bepalen of de gekozen benadering nog steeds valide is of dat er wijzigingen nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van het betrekken van aanvullende expertise.

VOORBEELD R&D-SAMENWERKINGSPROJECT

Twee mkb’ers willen een installatie ontwikkelen die in-line de kwaliteit van rioolwater kan meten. Momenteel moet voor een nauwkeurige analyse een sample naar het lab gebracht worden en ontvangt men pas na enkele dagen de resultaten. De technologie voor waterzuivering wordt in het riool geplaatst en kan continu, realtime en ook nog eens tegen lage kosten de waterkwaliteit meten. Mkb’er A is gespecialiseerd in visiontechniek, waarmee deeltjes in het water gedetecteerd kunnen worden. Mkb’er B ontwikkelt zuiveringsinstallaties voor uiteenlopende toepassingen. De partijen slaan de handen ineen om gezamenlijk een hightech product met grote potentie te ontwikkelen.

VOORBEELD R&D-SAMENWERKINGSPROJECT

Een technische mkb’er, gespecialiseerd in virtual reality, en een medisch mkb-bedrijf zien kans om een vooruitstrevende methodiek voor fysiotherapie te ontwikkelen. Dankzij slimme virtuele technologie en het verzamelen van biomedische data zouden patiënten thuis hun oefeningen kunnen uitvoeren. De bedrijven vullen elkaar aan qua kennis en competenties, zodat ze gezamenlijk een verantwoorde dienst op de markt kunnen brengen.

VOORBEELD R&D-SAMENWERKINGSPROJECT

Golven op zee veroorzaken zogenaamde scheepsbeweging, waardoor een schip uit balans raakt. Om schepen te stabiliseren wordt een stabilisatiesysteem ontwikkeld waarmee de vin gedraaid kan worden, waardoor de waterweerstand aanzienlijk afneemt. Technische uitdagingen schuilen in de hydrodynamische modellering en de elektrische aandrijving. Dit R&D-project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit een jachtbouwer en een ingenieursbureau.

 

WAT ZIJN DE CRITERIA VAN DE MIT R&D-SAMENWERKING?

De MIT R&D-samenwerking is één van de subsidieinstrumenten van het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Een andere aantrekkelijke MIT-subsidie is de MIT Haalbaarheid. Het MIT-programma bestaat inmiddels 7 jaar. Alle MIT-instrumenten gaan eenmaal per jaar open.

De MIT R&D-samenwerking gaat op 6 juni 2023 open.

DE GROTE EN DE KLEINE MIT R&D

Er bestaan twee varianten van de MIT R&D-Samenwerking, namelijk een grote en een kleine variant:

 • Voor de grote variant kan per project maximaal € 350.000 subsidie aangevraagd worden, waarbij elke partner maximaal € 175.000 kan ontvangen.
 • Voor de kleine variant kan per R&D-project maximaal € 200.000 subsidie aangevraagd worden, waarbij elke partner maximaal € 100.000 kan ontvangen.

De helft van het totale subsidiebudget is bestemd voor grote R&D-projecten. De andere helft gaat uit naar kleine R&D-projecten.

Criteria MIT R&D-samenwerking
Aanvrager Minimaal twee MKB’ers
Projectdoel Ontwikkelen van technisch nieuwe producten, processen of diensten of een wezenlijk nieuwe toepassing ervan
Subsidiebedrag Grote variant: max. € 350.000

Kleine variant: max. € 200.000

Subsidiepercentage 35% van de subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten O.a. personeelskosten, apparatuur, materialen, octrooionderzoek, patentaanvraag, inhuur van derden
Subsidabele activiteiten O.a. opstellen gedetailleerd eisenpakket, modelleren, bouwen prototypes, (praktijk)testen, doorontwikkelen tot eindproduct
Projectduur Max. 2 jaar
Beoordelingsmethodiek Tender: alle aanvragen worden op kwaliteit gerangschikt, de beste aanvragen ontvangen subsidie
Administratieve verplichting Jaarlijks een inhoudelijke en financiële rapportage (bestaande uit o.a. een evaluatie, urenregistratie en facturen)

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN MIT-AANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van MIT-subsidieaanvragen. Wij komen graag langs om te bepalen wat we voor jou kunnen betekenen.

STAPPENPLAN MIT-BEGELEIDING

We plannen een afspraak in om kennis te maken en het innovatieproject van jouw bedrijf te analyseren. We bespreken jouw project vanuit het perspectief van de MIT-subsidieregeling. Dit betekent dat we alle aspecten doornemen die relevant zijn voor een mogelijke MIT-subsidieaanvraag.

Naar aanleiding van onze analyse beoordelen wij of een subsidieaanvraag kansrijk is. Indien positief, dan nemen wij graag het werk uit handen. We maken een vervolgafspraak om grondig alle onderdelen van de subsidieaanvraag door te nemen:

 • projectinhoud: aanleiding en doelstelling, innovatie, business case, projectactiviteiten
 • financiële aspecten: begroting
 • administratieve zaken: bijlagen

Op basis hiervan stellen wij de subsidieaanvraag op. Daarna vragen wij jou om feedback en eventuele aanvullingen om tot een zo kwalitatief mogelijke aanvraag te komen. Triple Clear dient de subsidieaanvraag in, bewaakt de deadlines en verzorgt de communicatie met de subsidieverstrekker.

 

 • WIJ MAKEN SUBSIDIES MAKKELIJK. DAT SCHEELT JOU TIJD EN MOEITE.

 • WIJ GAAN ALLEEN VOOR KWALITEIT. JOUW AANVRAAG HEEFT EEN SLAAGKANS VAN > 90%.

 • WIJ GEVEN JOU ONZE VOLLE AANDACHT. JIJ MIST GEEN SUBSIDIEKANSEN.

Ben jij op zoek naar een kwalitatief subsidieadviesbureau dat de MIT R&D-samenwerking voor jouw bedrijf verzorgt?

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl