De betekenis van innovatie in subsidietermen

De meest gestelde vraag in het subsidievakgebied is: Wanneer is een project innovatief? In andere woorden: Aan welke eisen moet mijn project voldoen om als innovatief bestempeld te worden? In deze blog deel ik waardevolle inzichten en geef ik tips om jou een indruk te geven van de definitie van innovatie in de subsidiewereld.

 

DE DEFINITIE VAN INNOVATIE

Innovatie is een containerbegrip. De term wordt gul in de rondte gestrooid. Immers, innovatie duidt op vernieuwing in de positieve zin van het woord en daarmee op vooruitgang. Wie wil dat nou niet? Een dergelijke definitie van innovatie biedt echter geen houvast om te peilen of jouw project aan de eis van de subsidieverstrekker voldoet.

Focus: In deze blog spits ik mij toe op innovatie op het gebied van subsidies voor technische innovatie. Dit zijn subsidies bestemd voor onderzoek naar en de ontwikkeling van producten, software of processen.

 

DE KENMERKEN VAN INNOVATIE

De subsidieverstrekker beoordeelt alle subsidieaanvragen het innovatiegehalte. Je kunt in de officiële subsidieregeling duiken om een indruk te krijgen van de innovaties waar de subsidieverstrekker om vraagt. Het is taaie stof, maar ik raad zeker aan om dit te doen. Zo weet je zeker dat de effort die je in het schrijven van de aanvraag steekt zijn doel dient.

Generieke pijlers waarop je kunt screenen of een project innovatief is – en dus in aanmerking komt voor subsidie – zijn:

1. ONDERZOEKSCOMPONENT

Het project bevat vraagstukken waar technisch onderzoek naar wordt verricht om ze te kunnen beantwoorden. In dit onderzoek wordt de noodzakelijke nieuwe kennis gecreëerd. Zonder deze grondige research vindt de innovatie geen doorgang.

2. TECHNISCHE RISICO’S

De technische complexiteit van de vraagstukken is dusdanig groot dat het onzeker is of de benodigde/gewenste kennis verworven kan worden. Er bestaat een kans dat het innovatieproject geen waardevolle handvaten oplevert om bijvoorbeeld een nieuw product te ontwikkelen.

3. UNICITEIT VAN HET PROJECT

Het project onderscheidt zich van (internationale) ontwikkelingen dankzij specifieke karakteristieken. Het kopiëren van vooruitstrevende projecten levert geen/nauwelijks nieuwe kennis en daarmee meerwaarde op, dus vertrouw op je eigen expertise en wees creatief.

4. INNOVATIEVE METHODEN EN TECHNIEKEN

Een vernieuwende aanpak en hulpmiddelen om de technische uitdaging aan te vliegen dragen bij aan het innovatiegehalte van het project. Beschrijf de taken en hoe deze taken georganiseerd worden om de subsidieverstrekker te overtuigen.

 

VOORBEELD TECHNISCHE INNOVATIESUBSIDIE: WBSO

De WBSO (voluit: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een subsidie die de R&D-kosten aanzienlijk verlaagt. De WBSO betreft een aantrekkelijk fiscaal voordeel waarbij de hoogte van de subsidie oploopt naarmate de omvang van het R&D-project.

De subsidie wordt verstrekt door de RVO. De RVO beoordeelt of de R&D-projecten innovatief zijn. De aanwezigheid en complexiteit van de technische knelpunten staan centraal in de beoordeling van de WBSO. Onder technische knelpunten verstaat de RVO problemen die technisch van aard zijn en onderzoek vergen om tot een geschikte oplossing te komen. Voor WBSO-projecten geldt dat het onderzoek vervolgd wordt door de ontwikkeling van concrete producten, processen of programmatuur.

Enkele voorbeelden van problemen die technische knelpunten omvatten:

  • Corrosie van materialen welke optreedt door giftige dampen in het productieproces
  • De viscositeit van kunststoffen in een 3D-printproces in samenhang met uiteenlopende factoren, zoals temperatuur en druk
  • Relatieve positionering van elementen voor dynamische animaties in HTML
  • Beperkte resources (o.a. werkgeheugen, CPU en internetverbinding) voor kritische dataoverdracht

NB De WBSO kan ook aangevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar daar gaan we in deze blog niet op in.

 

EEN KRITISCHE NOOT

Ik raad aan om je project kritisch op bovenstaande pijlers te toetsen. Houd hierbij rekening met de populariteit van de subsidieregeling. Ter illustratie: Een aanvraag voor de OPZuid 1B1 kent een strengere beoordeling, dan een subsidieaanvraag voor de MIT R&D-samenwerking. En tot slot, verlies de overige subsidievoorwaarden niet uit het oog. Staar je niet blind op innovatie, maar vergroot de impact van de innovatie door hem in een breder kader te plaatsen.

Tip: Heb je moeite met het formuleren van het innovatiegehalte van jouw project? Probeer je te verplaatsen in de schoenen van een externe partij. Stel jezelf de vraag waarom jouw innovatie voor buitenstaanders bijzonder complex is. Je zult zien dat je expertise hebt opgebouwd die jij als vanzelfsprekend beschouwd juist de reden vormt om het risicovolle R&D-project te durven starten.

Meer leren over hoe je kan bepalen of jouw innovatie subsidiabel is? Hierover hebben we reeds een uitgebreide blog geschreven. Lees, leer en financier jouw project

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl