Vraag R&D-subsidie aan: OPZuid 1B1

Voor innovatieve bedrijven in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) staat er een aantrekkelijke subsidie open. Deze subsidie, genaamd de OPZuid 1B1, is bestemd voor ambitieuze R&D-projecten. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 1 miljoen per project. De sector Biobased kan tot 13 maart 2019 subsidie aanvragen. De sectoren Maintenance en Logistiek kunnen tot 7 juni 2019 een subsidieaanvraag indienen.

 

Momenteel wordt deze regeling herzien. Er worden nieuwe aanvraagrondes verwacht. (update: 01-01-2021)

Tussentijdse update mei 2019: Voor de sector Biobased zijn 10 projecten ingediend, waarbij in totaal voor € 8,3 miljoen aan subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond voor deze sector bedraagt € 5 miljoen. Kortom: het aantal ingediende aanvragen was beperkt, wat betekent dat kwalitatieve projecten een relatief grote kans hebben om 1B1-subsidie te ontvangen. Tot 7 juni 2019 kunnen bedrijven in de sectoren Maintenance en Logistiek subsidie aanvragen.

 

WANNEER KOMT EEN BEDRIJF IN AANMERKING VOOR DE OPZUID 1B1?

De OPZuid 1B1 is bestemd voor innovatiebevordering. Dit betekent dat er subsidie aangevraagd kan worden voor technische innovatieprojecten oftewel R&D-projecten waarin producten/processen/ software/diensten ontwikkeld worden. De R&D-projecten moeten binnen een van de volgende sectoren passen: Biobased, Maintenance of Logistiek.

Per sector zijn de belangrijkste thema’s als volgt:

Biobased/Circulair (deadline 13 mrt 2019)

 1. Biomassa als grondstof
 2. Koolstof circulariteit

Maintenance (deadline 7 jun 2019)

 1. Composiet
 2. Condition based en predictive maintenance (m.n. hightech en nieuwe concepten)
 3. Simulatie en robotica

Logistiek (deadline 7 jun 2019)

 1. Smart Logistics
 2. Sustainable en Circular Logistics

 

VOORBEELDPROJECTEN

Projecten op uiteenlopende thema’s kunnen in aanmerking komen. Een greep uit de innovaties waar 1B1-subsidie voor is toegekend:

 • het opwaarderen van biomassa naar halffabrikaten en eindproducten
 • een proeftuin voor precisielandbouw
 • printed electronics
 • een coöperatie voor regionale zorgoplossingen
 • innovatieve vezels en garen uit biobased polymeren

Bekijk alle 1B1-projecten die Stimulus heeft toegekend.

ACTIVITEITEN

De subsidie wordt verstrekt voor het creëren van nieuwe kennis en het ontwikkelen van innovatieve producten, software, processen of diensten. Dit betekent dat onder meer kenniscreatie, explorerend onderzoek, verbindend onderzoek en experimentele ontwikkeling in aanmerking komt voor subsidie. Er kan subsidie aangevraagd worden voor o.a. proeftuinen, living labs en proeffabrieken. Idealiter bevindt het project zich in de TRL-fasen 4-7.

AANVRAGER(S)

De subsidie kan aangevraagd worden door individuele mkb’ers of kennisinstellingen. Echter, een sterk consortium – bestaande uit meerdere mkb’ers, aangevuld met grote bedrijven en/of instellingen – vergroot de slaagkans. Dankzij een sterk consortium wordt de impact van de subsidie namelijk groter, wat zeer is wenselijk is.

De OPZuid 1B1 is bestemd voor bedrijven en instellingen in Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Er mag samengewerkt worden met partners buiten de regio Zuid-Nederland, maar het zwaartepunt moet binnen de regio liggen.

Tip: Een groter consortium betekent niet per definitie een hogere kwaliteit subsidieaanvraag. De samenwerkingspartners moeten complementair zijn aan elkaar. Dit betekent dat zij elkaars expertise nodig hebben om de beoogde innovatie te realiseren. Door het delen van kennis en het daadwerkelijk samenwerken wordt het innovatiegehalte naar een hoger niveau getild. Lees meer tips over hoe je een kwalitatieve aanvraag kunt schrijven.  

SUBSIDIEBEDRAGEN

Voor de periode 2014-2020 is er een budget van maar liefst € 75 miljoen beschikbaar. Voor de 1B1 openstelling in 2019 is er € 15 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kan er maximaal € 1.000.000 subsidie aangevraagd worden. Het minimale aanvraagbedrag is € 250.000. Hierbij geldt dat maximaal 35% van de projectkosten gesubsidieerd wordt. De aanvrager(s) moeten zelf de overige 65% bijdragen.

Wil je een expert laten beoordelen hoe groot de kans op succes is voor jouw innovatieproject? Neem dan contact op, leg jouw projectplan aan ons voor en krijg inzicht in jouw slaagkans.

 

HOE ZIET HET SUBSIDIETRAJECT ERUIT VAN PROJECTIDEE TOT BESCHIKKING?

Triple Clear heeft ruime ervaring in het verzorgen van subsidieaanvragen voor de OPZuid-regeling. Wij gaan als volgt te werk om een kwalitatieve aanvraag op te stellen:

 1. Wij komen langs op locatie om uitgebreid de innovatieplannen te bespreken. Hierbij gaan we in op de technische complexiteit, het consortium, de businesscase en overige relevante aspecten. Wij beoordelen in hoeverre jouw innovatieproject aansluit op de doelstelling en eisen van de OPZuid-regeling. We nemen hiervoor onder andere contact op met de subsidieverstrekker om samen te sparren over hoe zo’n kansrijk mogelijke subsidieaanvraag opgesteld kan worden. Afhankelijk van de uikomsten van de screening kunnen we besluiten om aanvullende samenwerkingspartners te betrekken, het project af te bakenen of juist uit te breiden en nieuwe perspectieven te belichten om de slaagkans te optimaliseren.
 2. Indien alle drie de partijen (jouw bedrijf, Triple Clear en de subsidieverstrekker) een subsidieaanvraag kansrijk achten, gaat Triple Clear aan de slag met het opstellen van de subsidieaanvraag. Wij stellen een kwalitatief projectplan op met een bijbehorende begroting en wij verzamelen alle verplichte administratieve bijlagen. Gedurende dit proces vragen wij om feedback en aanvullende informatie om de subsidieaanvraag aan te scherpen. Afhankelijk van wat wenselijk is komen wij bij jou langs, plannen we telefonische calls in en communiceren we via email.
 3. Zodra de documenten gereed en akkoord zijn dienen wij de subsidieaanvraag online in. Op het moment staat de online portal al open. De deadline voor indiening voor Biobased staat op 13 maart 2019 en voor Logistiek en Maintenance op 7 juni 2019.
 4. Triple Clear verzoekt de subsidieverstrekker om te beoordelen of de subsidieaanvraag volledig is. Enkel volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Indien onvolledig, dan krijgen we de gelegenheid om de resterende zaken toe te sturen (mits de deadline nog niet verstreken is).
 5. De subsidieverstrekker screent of de subsidieaanvraag inhoudelijk aansluit op de doelstellingen van de OPZuid 1B1. Indien de aanvraag aansluit wordt deze verder beoordeeld.
 6. De subsidieverstrekker beoordeelt de subsidieaanvraag op basis van de vijf landelijke beoordelingscriteria: 1) passendheid in het programma/bijdrage aan de doelstellingen, 2) innovativiteit, 3) onderbouwing van de businesscase, 4) kwaliteit van het projectplan en 5) bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Indien wenselijk vraagt de subsidieverstrekker aanvullende gegevens op. Vervolgens worden alle ingediende subsidieaanvragen op basis van kwaliteit gerangschikt.
 7. Indien jouw subsidieaanvraag een hoge plaats in de rangschikking heeft waardoor deze binnen het subsidiebudget valt, wordt je uitgenodigd voor een financieel technische toets. Deze toets dient om te bepalen of er voldaan wordt aan de Europese wet- en regelgeving. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een toelichting op een begrotingspost, het aantonen van de loonkosten of om het toesturen van een offerte iz. externe diensten. Triple Clear begeleidt alle communicatie naar de subsidieverstrekker en stelt de benodigde documenten op.
 8. We wachten op de beschikking. De subsidie wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Des te hoger jouw subsidieaanvraag scoort, des te groter de kans op subsidie.

 

WIL JE JOUW SUBSIDIEAANVRAAG DOOR EXPERTS IN INNOVATIESUBSIDIES LATEN VERZORGEN?

Triple Clear is een subsidieadviesbureau met ruime ervaring in het succesvol aanvragen van de OPZuid-subsidie. Onze slaagkans is groter dan 90% dankzij onze grondige aanpak. Wij analyseren op kritische wijze jouw projectplannen en sparren over alle relevante aspecten om de slaagkans te optimaliseren. Wij maken subsidies makkelijk door zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en geven heldere uitleg gedurende het aanvraagproces. Tevens dragen wij zorg voor de projectadministratie tijdens het de uitvoering van het subsidieproject.

 

Ben jij op zoek naar een betrouwbare partner die de OPZuid 1B1 voor jouw bedrijf regelt? 

Bespreek de mogelijkheden met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl