Regel subsidie voor jouw innovatie: Economie & Innovatie Noord-Brabant

Brabantse bedrijven en kennisinstellingen opgelet: de subsidie ‘Economie en Innovatie’ staat weer open! Deze relatief onbekende subsidie biedt uitstekende kansen om jouw innovatie te financieren. Ben je een Brabantse organisatie en heb je een ambitieus innovatieplan op stapel staan? Lees dan gauw verder en bepaal of jij in aanmerking komt voor een subsidiebedrag van maximaal € 50.000.

 

Momenteel wordt deze regeling herzien. Er worden nieuwe aanvraagrondes verwacht. (update: 01-01-2021)

WIE KAN DE SUBSIDIE ‘ECONOMIE EN INNOVATIE’ AANVRAGEN?

De subsidie kan aangevraagd worden door het mkb en samenwerkingspartners. Denk hierbij aan kennis- of onderzoeksinstellingen. Van belang is dat de aanvragers rechtspersonen zijn (zoals een BV, Vereniging of Stichting).

Het is essentieel dat er sprake is van een samenwerking. Partijen kunnen niet individueel een subsidieaanvraag indienen.

 

UIT WELKE ONDERDELEN BESTAAT ‘ECONOMIE EN INNOVATIE’?

De subsidieregeling bevat verschillende onderdelen. In deze blog beperken we ons tot de actuele openstellingen:

 1. Versterking smart industry en logistiek in de regio West-Brabant
 2. Versterking social innovation in de regio Midden-Brabant
 3. Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant

1. VERSTERKING SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK IN DE REGIO WEST-BRABANT

Deze subsidie is bestemd voor innovatieprojecten op het gebied van Smart Industry. Smart Industry betekent: Verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen organisaties.

De subsidieverstrekker zoekt projecten binnen de volgende sectoren: Maintenance, Logistiek, Biobased Economy, Vrijetijdseconomie en de Agrosector. Maar ook Smart Industry projecten binnen andere sectoren kunnen subsidie ontvangen.

VOORBEELDPROJECT SMART INDUSTRY

Triple Clear heeft met succes een subsidieaanvraag ingediend voor twee mkb’ers die gezamenlijk smart besturingskasten bouwen. Beiden zijn gevestigd in West-Brabant. Het ene bedrijf is gespecialiseerd in de productie van besturingskasten. De samenwerkingspartner is gespecialiseerd in engineering. Tesamen werken ze aan een disruptief modulair productieproces.

Tip: Bekijk de gesubsideerde projecten om een indruk te krijgen van of jouw project subsidiabel is.

2. VERSTERKING SOCIAL INNOVATION IN DE REGIO MIDDEN-BRABANT

Deze subsidie wordt verstrekt aan innovatieprojecten op het gebied van social innovation. Onder social innovation wordt verstaan: initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke problemen.

De subsidieverstrekker zoekt projecten binnen de volgende sectoren: Smart Industry, Smart Services, Leisure, Logistiek, Arbeidsmarkt en Circulaire Economie en Energietransitie.

Tip: Leg je project voor aan de subsidieverstrekker alvorens tijd te steken in een aanvraag.

3. VERSTERKING AGRIFOOD SECTOR IN DE REGIO NOORDOOST-BRABANT

Deze subsidie is bestemd voor projecten die de agrifood sector versterken in de regio Noordoost-Brabant. De projecten kunnen gericht zijn op het produceren, bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren van voedsel. Alle schakels uit de agrarische keten, van agrariër tot consument, inclusief toeleveranciers, kunnen subsidie aanvragen.

Subsidiabele projecten zijn gericht op Landbouwtransitie, Klimaat & Energie en de sector Voeding & Gezondheid. Tevens komen innovaties met andere thema’s in aanmerking.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

De bovenstaande subsidieregelingen kennen de volgende gezamenlijke eisen. Het subsidieproject:

 • bevindt zich in de start- of experimentele fase
 • komt ten goede aan het mkb
 • is vraaggestuurd
 • is innovatief van aard
 • heeft een regionaal effect
 • heeft een looptijd van maximaal twee jaar

Subsidiabele activiteiten zijn onder meer: haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

 

WAT IS HET SUBSIDIEVOORDEEL?

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst (First Come, First Serve). Wees dus zo snel mogelijk als je interesse hebt.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten.

Voor Midden- en Noordoost-Brabant bedraagt de maximale subsidie € 50.000. Voor West-Brabant bedraagt de maximale subsidie € 25.000.

 

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SUBSIDIEAANVRAAG

Als je een geschikt project hebt of wilt laten beoordelen of jouw project subsidiabel is, dan verdiepen wij ons graag in jouw project. Triple Clear heeft jarenlange ervaring met het succesvol schrijven van subsidieaanvragen voor innovatieprojecten. Wij komen graag langs om te bepalen wat we voor jou kunnen betekenen.

STAPPENPLAN SUBSIDIEBEGELEIDING

We plannen een afspraak in om kennis te maken en het innovatieproject van jouw bedrijf te analyseren. We bespreken jouw project vanuit het perspectief van de relevante subsidieregeling. Dit betekent dat alle aspecten die relevant zijn voor een kansrijke subsidieaanvraag doorgenomen worden.

Naar aanleiding van onze analyse beoordelen wij of een subsidieaanvraag kansrijk is. Indien positief, dan nemen wij graag het werk uit handen. We maken een vervolgafspraak om grondig alle onderdelen van de subsidieaanvraag door te nemen, waaronder de projectinhoud, de financiële verantwoording en de administratieve zaken.

Op basis hiervan stellen wij de subsidieaanvraag op. Vervolgens vragen wij jou om feedback en eventuele aanvullingen om tot een zo kwalitatief mogelijke aanvraag te komen. Triple Clear dient de subsidieaanvraag in, bewaakt de deadlines en verzorgt de communicatie met de subsidieverstrekker.

 

 • WIJ MAKEN SUBSIDIES MAKKELIJK. DAT SCHEELT JOU TIJD EN MOEITE.

 • WIJ GAAN ALLEEN VOOR KWALITEIT. JOUW AANVRAAG HEEFT EEN SLAAGKANS VAN > 90%.

 • WIJ GEVEN JOU ONZE VOLLE AANDACHT. JIJ MIST GEEN SUBSIDIEKANSEN.

 

Ben jij op zoek naar een kwalitatief subsidieadviesbureau dat deze subsidieaanvraag voor jouw bedrijf verzorgt?

Plan een afspraak met Triple Clear

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl