Subsidies voor innovatieve bedrijven in Noord-Brabant

Je bent een mkb’er + in Noord-Brabant gevestigd + je hebt innovatieplannen + je zoekt subsidie. Waar kan je gebruik van maken? Lees hier wat de Top 5 subsidies voor ondernemers in Noord-Brabant zijn en krijg funding voor jouw Brabantse innovatieproject.

 

1. MIT-SUBSIDIE: HAALBAARHEID & R&D-SAMENWERKING

MIT staat voor Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en is speciaal voor het mkb opgezet. De MIT-regeling bestaat uit verschillende subsidies, waaronder de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D-samenwerking. De MIT-subsidie is zowel in nationale als regionale variant (voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) beschikbaar.

  • De MIT Haalbaarheid financiert tot € 25.000 voor haalbaarheidsstudies. Zowel technische als economische vraagstukken mogen onderdeel uitmaken van je innovatieproject. Subsidiabele kosten zijn onder meer: R&D-uren, materiaalkosten en marktonderzoek.
  • De MIT R&D-samenwerking financiert tot € 175.000 voor een onderzoeks- en ontwikkeltraject. Er moeten minimaal twee MKB’ers met elkaar samenwerken. Subsidiabele kosten zijn onder meer: R&D-uren, inhuur van externe expertise en testkosten.

Voorbeeld MIT Haalbaarheidsstudie: Stel je wil een installatie ontwikkelen waarmee je energie kan opwekken uit rivieren. Eerst wil je onderzoeken hoeveel energie je uit het langzaam stromende water kan halen, of je het waterleven verstoort, hoeveel de bouw van de installatie zou kosten en hoeveel animo er is in de markt. Op basis hiervan kan je een go/no-go beslissing maken om de installatie daadwerkelijk te ontwikkelen.

Voorbeeld MIT R&D-samenwerking: Je wil een waterzuiveringsysteem ontwikkelen dat de veiligheid van drinkwater vergroot. Je hebt grondig vooronderzoek verricht waaruit blijkt dat jouw technologie een significante impact op de zuiverheidsgraad kan hebben. Om tot een werkend prototype te komen is nader onderzoek en ontwikkeling nodig, en een groot aantal praktijktesten. Een machinebouwer heeft interesse in jouw technologie en wil met jou investeren in het R&D-traject om gezamenlijk het beoogde systeem te ontwikkelen.

 

2. OPZUID

Het programma OPZuid (Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland) is een meerjarenprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het doel van de OPZuid is om innovatie te bevorderen op de gebieden: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.

De OPZuid bevat de volgende subsidies:

  • 1B1 – voor omvangrijke R&D-projecten van bedrijven, kennisinstellingen en overheid die samenwerken in een open innovatie setting
  • 1B2 – voor omvangrijke R&D-projecten van mkb’ers gericht op het snel op de markt brengen van innovatieve producten, processen en diensten
  • 1B3 – voor projecten die de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de technische sector verbeteren
  • 4F – voor projecten waarin koolstofarme technologie en instrumenten uitgerold worden voor toepassing in de gebouwde omgeving

Het subsidiebedrag varieert per regeling en kan oplopen tot ruim een miljoen. Het subsidiepercentage varieert van 25-35%. Subsidiabele kosten zijn onder meer: R&D-uren, aanschaf van materiaal en apparatuur, afschrijvingskosten en octrooionderzoek.

Voorbeeld OPZuid 1B1: Stel jouw bedrijf is gespecialiseerd in fotonica-technologie en je wil in samenwerking met universiteiten, mkb’ers en een onderzoeksinstituut onderzoek doen op het gebied van geïntegreerde fotonica. De deelnemers willen hun resources beschikbaar stellen om gezamenlijk op high level kennis te creëren. Dankzij het bundelen van de krachten ontstaat een vruchtbare bodem voor innovatieve productontwikkeling.

Tip: Wil je screenen of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Lees dan dit handige 5-stappenplan.

Het EFRO-programma 2021-2027 wordt momenteel uitgewerkt. Er worden binnenkort nieuwe openstellingen verwacht. (update: 01-01-2021)

 

3. INTERREG

Interreg 2014-2020 heeft als doel om Europa sterker te maken via grensoverschrijdende samenwerking. Omvangrijke en onderscheidende projecten ontvangen subsidie. Het Interreg-programma bestaat uit drie onderdelen, waaronder Interreg A – grensvervaging dankzij samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk of Engeland.

Relevante subsidies voor Brabantse ondernemers zijn:

De subsidiepercentages en -bedragen variëren per regeling. Ter indicatie: voor Euregio Maas-Rijn geldt een subsidiepercentage van 50%.

Voorbeeld Vlaanderen – Nederland: Je bent een zorgverlener in de geriatrie en hebt met instanties in de zorgketen (o.a. publieke organisaties, kennisinstellingen en andere zorgverleners) de noodklok geluid om het zorgaanbod in de regio Brabant-Vlaanderen te optimaliseren. In samenwerking met productontwikkelaars willen jullie innovatieve oplossingen realiseren en in de praktijk toetsen. Hiervoor wordt in een living lab setting gewerkt om expertise, ervaring en resources op slimme wijze te delen en te ontwikkelen.

Het Interreg-programma 2021-2027 wordt momenteel uitgewerkt. Er worden binnenkort nieuwe openstellingen verwacht. (update: 01-01-2021)

 

4. STIMULERINGSFONDS (MRE)

De MRE (Metropool Regio Eindhoven) verstrekt subsidie aan het mkb in Zuid-Oost Brabant. Het stimuleringsfonds heeft als doel om innovatie, samenwerking en de economie van de regio Eindhoven te bevorderen.

Er worden twee type projecten gesubsidieerd:

  • Aanjaagprojecten – bestaande uit activiteiten zoals studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots
  • Uitvoeringsprojecten – voor innovatieve dienst- of productontwikkeling

Aanjaagprojecten ontvangen 50% subsidie met een maximaal bedrag van € 50.000. Uitvoeringsprojecten ontvangen 15% subsidie en kennen geen aftopping.

Voorbeeld Stimuleringsfonds – Aanjaagproject: Je bent als machinebouwer actief in de groene sector. Met een specialist in precisielandbouw wil je een mobiele robot ontwikkelen die volledig automatisch kan maaien, zaaien en ploegen. Eerst willen jullie de technische haalbaarheid van deze ontwikkeling in kaart brengen. Op basis daarvan maken jullie het besluit om de robot wel/niet te ontwikkelen.

 

5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS

Het Onderzoek en Ontwikkelfonds is bestemd voor ondernemers in West-Brabant. Subsidiabele projecten bevinden zich in de start- of experimentele fase en zijn gericht op technologische ontwikkeling. Daarnaast werpen ze hun vruchten af voor de regio, bijvoorbeeld door de toename van werkgelegenheid of een grotere omzet voor lokale toeleveranciers.

Subsidies tot € 50.000 worden door de commissie zelf beoordeeld. Voor subsidieaanvragen met een bedrag van meer dan € 50.000 is een besluit van hogerhand nodig.

Voorbeeld Onderzoek en Ontwikkelfonds: Je wilt als logistiek bedrijf het wegvervoer in de regio West-Brabant vervangen door andere vormen van transport (modal shift genaamd). Samen met logistieke vervoerders in de binnenvaart, specialisten in de containerlogistiek, onderzoeksinstellingen en de publieke autoriteiten wil je onderzoek doen naar het optimaliseren van de goederenstromen. Er moet grondig onderzoek verricht worden naar technische vraagstukken om een innovatieve oplossing te ontwikkelen.

Heb jij je oog laten vallen op een subsidieregeling, maar heb je geen tijd om de aanvraag te schrijven? Neem dan contact op om te bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner die jouw innovatiesubsidies regelt? Lees dan hier verder over onze diensten of neem contact op.

 

Downloaden

Anke Gondrie

Subsidieconsultant en oprichter van Triple Clear

Anke Gondrie is een gepassioneerd consultant, die wordt gedreven door haar interesse in baanbrekende technische innovaties. Ze zet haar analytische en schrijfvaardigheden in om innovatieve ideeën te vertalen naar succesvolle subsidieaanvragen. Meer weten?

Neem contact op met Anke

Neem contact op met Anke

Verder lezen?

WBSO 2022: Wijzigingen

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale subsidie voor bedrijven die technisch complexe software, producten of processen ontwikkelen of technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In 2020 maakten 20.340 bedrijven gebruik van deze populaire regeling. De WBSO bestaat al sinds 1994. Elk jaar vindt een update plaats om de regeling af te stemmen op nieuwe behoeften en trends.   WBSO: Wijzigingen 2022 Flexibeler aanvragen Verruiming verzilveringsmogelijkheden Aanscherping werkelijke kosten en uitgaven   WBSO 1: Flexibeler aanvragen Een aanvraag heeft niet langer betrekking op een afgebakende periode, maar…

Lees verder
BIK regeling

BIK 2021-2022: Subsidie voor bedrijfsinvesteringen

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Deze subsidie helpt bedrijven een handje om te blijven investeren, ondanks de roerige tijden waarin we ons bevinden. Denk aan investeringen in bedrijfswagens, machinerie en computersystemen. De investeringen helpen bedrijven aan te sterken en te groeien, zodat zij gezond blijven.   BIK: Voor wie? Voor bedrijven die vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) afdragen. Update mei 2021: Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken, omdat de Europese Commissie de BIK zou kunnen aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.   BIK: Subsidiabele kosten Investeringen in nieuwe…

Lees verder

Sparren over subsidieaanvraag op maat?


Neem contact op
×
Triple Clear

Ben je bezig met een baanbrekend technisch project en zoek je financiering om je plannen te realiseren? Triple Clear onderzoekt graag welke subsidieaanvragen bij jou en je bedrijf passen en ontwikkelt een kansrijke subsidieaanvraag op maat. De slaagkans van onze aanvragen is maar liefst 90%.

Bel of mail Anke

06 5074 5749
anke@tripleclear.nl